page_banner

หลอดหมุนเหวี่ยงปกติ

หลอดหมุนเหวี่ยงปกติ

ข้อดีของหลอดสำหรับการปั่นแยกด้วยพลาสติกขนาด 15 มล. คือมีความโปร่งใสหรือโปร่งแสง มีความแข็งน้อยกว่า และสามารถใช้เพื่อเอาตัวอย่างออกได้โดยการเจาะหลอดหมุนเหวี่ยงพลาสติกมีฝาปิด ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันการรั่วซึมของตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญเมื่อใช้กับตัวอย่างที่มีกัมมันตภาพรังสีหรือมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง