page_banner

เคล็ดลับการนำไฟฟ้า

เคล็ดลับการนำไฟฟ้า

ทิปแบบนำไฟฟ้าถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันการขนย้ายในหุ่นยนต์ปิเปตอัตโนมัติการเติมแกรไฟต์ลงในวัตถุดิบ PP ทำให้ทิปปิเปตนำไฟฟ้าได้