page_banner

เคล็ดลับปิเปต BFT

เคล็ดลับปิเปต BFT

เคล็ดลับการยึดเกาะต่ำหรือที่เรียกว่าเคล็ดลับการยึดเกาะต่ำคือทิปปิเปตที่ได้รับการดัดแปลงเพื่อลดการยึดเกาะของดีเอ็นเอ เอนไซม์ โปรตีน เซลล์ ตลอดจนวัสดุที่มีความหนืดอื่นๆ กับพื้นผิวส่วนปลาย